Deixalleria

L'Arca Serveis Ambientals gestiona aquests tipus d’instal·lacions, bàsicament a la comarca del Maresme, on desenvolupem una sèrie de serveis com:

  • Atenció i acompanyament als usuaris.
  • Disseny i execució de programes de sensibilització i educació mediambiental.
  • Selecció i classificació, valorització, reciclatge i reutilització de residus i subproductes.
  • Transport de residus a centres de gestió.
  • Neteja i manteniment de la instal·lació i entorns.
  • Formació a professionals del sector.
  • Informes de gestió.

En aquests moments gestionem aquests equipaments públics, deixalleries fixes i mòbils.

Programa de gestió propi.

Amb l'experiència acumulada al llarg dels anys, mitjançant la gestió d’aquests tipus d'instal·lacions, Arca Serveis Ambientals ha dissenyat un programa de gestió propi que dona servei a la totalitat dels nostres equipaments.

Aquest programa de gestió, L'Arca Serveis Ambientals, el va implantar per primer cop, a la deixalleria del Camí del Mig, que presta servei als municipis de Vilassar de Mar, Cabrils i Cabrera de Mar, el mes de març de l'any 2004.

El programa de gestió, permet la emissió d'una tarja de PVC amb codi de barres, per el control dels usuaris i els residus que disposa a cada instal·lació.

Acumula les entrades per usuari i residu, permetent establir límits que, un cop superats generen un import a pagar per aquest usuari.

Amb aquestes dades, l'administració pot establir descomptes a la taxa d’escombreries, en funció de les entrades de residus anuals.

També permet el control de les sortides de residus i per tant de l’elaboració dels informes de gestió que facilitem mensualment als tècnics municipals de referència.

 

Serveis i horaris de les deixalleries:

Participem