Avís legal

Inici > Legal > Avís legal

Per a donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), el propietari d'aquest lloc web –d'ara endavant el prestador- posa a la disposició dels usuaris la següent informació:

Denominació social: L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U.
NIF: B-61517439
Direcció: Polígon industrial Can Negoci, Calle Amics d'Argentona, 4, CP: 08310, Argentona, Barcelona.
Tel: 93 790 55 60
Email: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona con los siguientes datos: Tomo 31019, Folio 88, Hoja B-184106

Amb autorització administrativa T-2509 pel transport de residuos expedida per l’ Agencia de Residus de Catalunya. (DEBERÁN REVISAR SI ES ESTA LA AUTORIZACIÓN QUE DEBEN MOSTRAR)

La utilització de la Pàgina requereix l'acceptació de l'usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s'indiquen en el present Avís Legal, així com cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s'estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l'usuari haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició en la Pàgina.

ÚS DE LA PÀGINA

L'usuari s'obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s'obliga a no realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa

L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U. actua exclusivament com a responsable del Lloc web en la seva condició de prestador d'un servei d'informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció al present avís, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i licitud d'aquests.

L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U. podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l'usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s'ofereixen que pugui considerar contrari a l'expressat en el present Avís Legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquesta Pàgina: textos, imatges, fotografies, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat

L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U. no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d'error o que el lliure ús dels mateixos per l'usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d'aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l'usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, qualsevol que fora la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de L ‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS.

ENLLAÇOS O LINKS

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de control per part de L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U. que no podrà ser considerada responsable dels continguts d'aquests llocs web ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U. recomana la lectura detinguda de les condicions d'ús i la política de privacitat d'aquests llocs.

En cas d'estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U. haurà de comunicar-ho, requerint de consentiment exprés per a crear l'enllaç. L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U.es reserva el dret d'oposició a l'activació d'enllaços amb el seu lloc web.

MENORS D'EDAT

L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U. recorda als usuaris majors d'edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l'edat d'aquests últims.

L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U. els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que pugui decidir quins són els continguts i serveis d'Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

RESPONSABILITATS

L ‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U.no serà responsable directa ni subsidiàriament de:

- La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
- Els danys que puguin causar-se en els equips de l'usuari per la utilització de la Pàgina.
- Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
- Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició.
- La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U.no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que s'estableix en el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l'Usuari serà responsable de:
- Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a L‘ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO S.L.U. per mitjà de la Pàgina.
- De la realització de qualsevol mena d'actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.
- De la facilitació de dades no veraces o incorrectes.

LLEI APLICABLE

El present Avís Legal es troba redactat en castellà i sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol mena de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l'acceptació del clausurat establert en el present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona.

Participem