Acreditacions

Inici > Catalunya > Qui som? > Acreditacions

L'Arca Serveis Ambientals està certificada en Qualitat segons la Norma UNE EN-ISO 9001:2015, en Prevenció segons la Norma ISO 45001:2018 i en Medi Ambient segons la Norma UNE EN-ISO 14001:2015 per a les activitats de:

  • Gestió de punts de recollida selectiva, selecció i valorització de residus voluminosos
  • Recollida, emmagatzematge i transferències de residus sòlids urbans i fracció orgànica
  • Serveis de neteja viària
  • La prestació de serveis d'inserció laboral

NOTA: aquest abast aplica a la seu central del c/Amics d'Argentona, núm. 4, Pol. Ind. Can Negoci, 08310 Argentona.

Declaració ambiental

El nostre sistema de gestió ambiental, d'acord amb la ISO 14001:2015 possibilita gestionar tant els recursos com els residus d'una manera eficient i, permet reduir els impactes ambientals negatus i reduir la contaminació. 

Les principals accions que realitza l'Arca inclouen per un banda, millorar la comunicació i augmentar la participació en accions ambientals tan fora com a dins de l'empresa i per l'altre, reduir consums de gasoil, paper, electricitat i aigua.

Participem