Acreditacions mediambientals i de construcció

Inici > Catalunya > Qui som? > Acreditacions > Acreditacions mediambientals i de construcció

Acreditacions Construcció i Manteniment

Empresa classificada pel Departament d'Economia i Finances com a:
  • Empresa Contractista d'Obres
 
 GRUPSUBGRUPCATEGORÍADENOMINACIÓ
A 1 a Moviments de terres i perforacions: Desmuntatges i buidatges
C 1 a Edificacions: Demolicions
C 2 b Edificacions: Estructura de fàbrica o formigó
C 4 d Edificacions: Feines de paleta, estucats i revestiments
C 6 c Edificacions: Paviments, enllosats i enrajolats
C 7 b Edificacions: Aïllaments i impermeabilitzacions
C 8 a Edificacions: Fusteria
C 9 a Edificacions: Tancaments metàl·lics
J 4 a Instal·lacions mecàniques: De lampista i sanitàries
K 4 a Especials: Pintures i metal·litzacions
K 6 a Especials: Jardineria i plantacions

Empresa registrada al Registre d'empreses acreditades sector de la construcció de Catalunya (REA) amb el Núm. Inscripció REA 09000002817

Acreditacions Mediambientals

Empresa autoritzada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge com a:
Transportista de residus T-2509

Grups autoritzats:

  • Grup 1: Residus sòlids fàcilment inflamables
  • Grup 3. Residus sòlids i pastosos ferm entables i llots de depuradora
  • Grup 2. Altres residus sòlids no inclosos en altres grups
  • Grup 4. Residus sòlids, granulats o terrosos (sorres, terres, escòries...)
  • Grup 20. Pneumàtics
  • Grup 22. Frigorífics
Transportista de residus inerts de construcció i demolició de Catalunya TRC-00358
Productora de residus industrials P-45978.3
 
Registre general de Gestors de Residus de Catalunya E-884.05
 
Empresa classificada pel Departament d'Economia i Finances com a:
Classificació empresarial
 
GRUPSUBGRUPCATEGORÍADENOMINACIÓ
R 5 D Recollida i transport de tota mena de residus
U 1 D Serveis de neteja en general

Registre Licitadors

Empresa inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI)

Participem