Col·laboracions

Inici > Catalunya > Programa social > Col·laboracions

PROGRAMA SUBVENCIONAT PEL DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL I  PER LA UNIÓ EUROPEA A TRAVÉS DEL FONS SOCIAL EUROPEU

Programa d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social. 

Línies 1 i 2 del Departament d'Empresa i Treball.

 

 

ENTITATS AMB QUI COL·LABOREM

Participem