Trajectòria

Inici > Catalunya > Qui som? > Trajectòria

L'Arca Serveis Ambientals va iniciar la seva activitat l’any 1997 en el marc de la II iniciativa Comunitària per a l’Ocupació i el Desenvolupament dels Recursos Humans HORIZON, programa aprovat per la Comissió Europea el 15 de juny de 1994, amb l’objectiu de millorar les possibilitats d’accés al mercat de treball de persones amb discapacitat, en situació de marginació o perill d’exclusió social i/o laboral.

A nivell social l’actuació de la companyia es concreta en desenvolupar programes d’inserció laboral per persones excloses del mercat laboral ordinari, sigui per motius d’edat, gènere, per limitació funcional o qualsevol raó de tipus social.

A nivell empresarial, hem centrat les nostres activitats en dos camps de treball:

  • Medi Ambient: Recollida, transport, neteja de la via pública, gestió i valorització de residus, tenint com a objectiu principal, fomentar la reutilització i el reciclatge dels residus.
  • Construcció i rehabilitació: Execució d’obra pública, execució d’obra nova i rehabilitació i manteniment d’immobles, instal·lacions tant públiques com privades, així com de mobiliari urbà.

L'Arca Serveis Ambientals centra el seu desenvolupament sobre els principis del respecte pel medi ambient, la millora continuada dels seus processos, la responsabilitat social i la transparència en l'actuació empresarial.

Participem