Transport de Residus

Inici > Catalunya > Catàleg de Serveis Ambientals > Transport de Residus

L'Arca Serveis Ambientals disposa de les pertinents autoritzacions per realitzar el transport de residus, en base a la normativa vigent, tant per a entitats públiques com privades.

Així disposem del codi de transportista T-2509 expedit per l'Agencia de Residus de Catalunya.

Disposem d'una extensa flota de vehicles per dur a terme els transport dels residus, adients segons la tipologia de residus i en funció de les seves característiques.

També disposem d'un ampli ventall de contenidors; caixes obertes, caixes hermètiques, compactadors i autocompactadors, pateres, etc..., per donar resposta a les demandes dels nostres clients.

L'abast d'aquets servei compren la totalitat de les províncies catalanes, preferentment les comarques del Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Bages i el voltant de l'àrea Metropolitana i Barcelona.

Participem