Empresa Inserció

Inici > Catalunya > Programa social > Empresa Inserció

Programa social

L'Arca Serveis Ambientals té com a objectiu primordial la integració laboral de persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i que per aquest motiu es troben en risc o situació d’exclusió social.
 
Aquesta fita es fa possible mitjançant la relació contractual de les parts, vinculada a un Itinerari Personalitzat d’inserció laboral (IPIL), destinat a la prestació de serveis en el sector del Medi Ambient, la Construcció i el Programa Roba Amiga. A l’Arca Serveis Ambientals, considerem l'IPIL com un pont cap al mercat laboral ordinari. 

Com a principals objectius l'IPIL integra dins del seu pla de treball:

  • La recuperació de la confiança
  • La reestructuració o creació de resposta autònoma
  • L'adquisició d’hàbits, comportaments, actituds i habilitats socials
  • L'adquisició i millora de les destreses i competències professionals

La possibilitat de treballar en un entorn laboral real ofereix al treballador/a una formació continuada. El seguiment proper per part dels diferents tècnics implicats en els IPILS, suposen accions clau per al desenvolupament, conducció i èxit de l'itinerari individualitzat.

L’Arca Serveis Ambientals combina lògiques empresarials, formatives i socials i afronta la dualitat entre la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) i la competitivitat en el mercat laboral ordinari que permeti la creació de llocs de treball.

L'entitat desenvolupa una tasca laboral i social en la que participen i col·laboren els recursos, dispositius i organismes públics i privats territorials que de forma coordinada i sota objectius comuns faciliten la implementació dels programes d’inserció laboral i possibiliten una intervenció integral.

Participem