Argentona se situa al Top 3

Inici > Notícies > Argentona se situa al Top 3
16/07/2019

Argentona va registrar l'any 2018 el 87,86% en recollida selectiva, una percentatge que el situa com el tercer municipi de Catalunya i el primer entre els pobles i ciutats de més de 10.000 habitants que més i millor recicla els seus residus. Tenint en compte que la mitjana catalana és del 41,7%, Argentona dobla amb escreix aquesta xifra.

Els bons resultats al municipi s'expliquen amb una ferma aposta per la recollida porta a porta (PaP) i el Pagament per Generació, PxG (bosses taxades) des de fa força anys i que va experimentar una empenta decisiva en el darrer mandat.

 El model, que fins llavors estava implantat al centre urbà i a aproximadament un 75% de la població, es va estendre en el darrer trimestre del 2016 al barri del Cros i es va completar a principis del 2017 als veïnats de Les Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa, fins a gairebé completar el 100% del municipi. Aquesta ampliació del model porta a porta va permetre a Argentona augmentar en més de vint punts els resultats de la recollida selectiva ja l'any 2017, que va ser del 86,3%, i millorar-ho al 2018 en un 1,3% més.

Argentona va iniciar l'aposta pel model de gestió de residus porta a porta al centre del municipi el juny de l'any 2004 amb les fraccions d'orgànica i rebuig,  a finals del 2008 es va ampliar amb els envasos i el paper i cartró, i al 2010 va ser pionera amb l’aplicació del pagament per generació - anomenada taxa justa -, que “penalitzava” especialment la generació de rebuig  La combinació d’aquests sistemes (PaP+PxG) s'ha demostrat com el més eficaç i el que permet obtenir millors resultats en la recollida selectiva.

Arxivat a: General, Catalunya